©2014-2018, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0263 853 192 - Fax 0263 850 969